L'entitat pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU) participa en el programa Soib Jove – Qualificats Sector Públic Instrumental/Ajuntaments 2019, promogut pel SOIB i finançat pel SEPE i el Fons Social Europeu (FSE).

Objectius