El Pla d’igualtat serà l’eina mitjançant la qual, dins l’àmbit de GEIBSAU, es defineixen els objectius i mesures prioritàries per eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe que pogués existir, i el seu fi és aconseguir la total igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Objectius Pla d'Igualtat