IllesBalearsSegures.png

AMB LES TEMPESTES, SEGURS

Amb les tempestes ens trobem davant d'un fenomen atmosfèric generalment associat a vent i pluja, amb aparat elèctric, que pot generar molts incidents i davant el qual ens em de protegir.

 

VENT

A casa
 • Assegurau portes i finestres.
 • Retirau de l'exterior objectes que puguin ser impulsats pel vent

 

A l'exterior
 • Evitau els llocs on pugui haver-hi despreniments: branques, murs i parets, tanques publicitàries, mobiliari urbà, cornises, edificis enconstrucció...
 • Allunyau-vos de pals de línia elèctrica.

 

LLAMPS

A casa
 • Evitau corrents d'aire.
 • Desconnectau aparells elèctrics.

 

A l'exterior
 • Evitau punts elevats i el contacte amb l'aigua.
 • No  us refugieu davall arbrat.
 • Allunyau-vos de cables, reixes i objectes metàllics.
 • L'interior d'un vehicle és un lloc segur.

 

AIGUATS

A casa
 • Adoptau mesures per evitar l'entrada d'aigua .
 • Evitau soterranis o zones baixes.

 

A l'exterior
 • Allunyau-vos de torrents i no travesseu zones inundades ni a peu ni en vehicles.
 • Si és possible, evitau desplaçaments o feis-los per rutes principals.

 

TENIU A MA

A casa
 • Ràdio, llanterna i piles de recanvi.
 • Roba de protecció (impermeables, botes d'aigua, etc.)
 • Una farmaciola i els medicaments de la família.
 • Els articles essencials per a nadons, ancians i persones discapacitades.