IllesBalearsSegures.png

AMB LES MEDUSES, SEGURS

img

Tractament de picades

- Sortir de l’aigua.
- No gratar ni fregar la zona afectada. No utilitzar tovalloles o arena per  netejar la ferida.
- No utilitzar amoníac ni alcohol.
- Si queden adherides a la pell restes de tentacles, s’han de retirar amb pinces, guants o qualsevol objecte que tinguem a mà (per exemple, el cantó d’una targeta de crèdit) per evitar-ne el contacte amb les mans.
- Aplicar una dissolució de vinagre, el mateix que es ven en els comerços.
- Rentar la ferida amb aigua de la mar. No utilitzar mai aigua dolça (per tant, no dutxar-se amb aigua corrent), ja que el canvi osmòtic activa els cnidocists que queden a la pell, cosa que augmenta la quantitat de verí inoculada.
- Col•locar fred damunt la zona afectada durant 10-15 minuts. Per a això, s’utilitzen bosses de gel ben tancades per evitar el contacte de la ferida amb l’aigua dolça. No s’ha de posar mai el gel directament damunt la pell. Si el picor no disminueix, es pot repetir aquesta operació en períodes de 10-15 minuts amb intervals de descans de 5 minuts.
- En el cas de tenir símptomes com ara nàusees, vòmits, mareigs, rampa muscular, mal de cap o malestar general, heu d’anar a l’hospital més proper, i informar,  si és possible, del tipus de medusa que ha fet la picada.
- En el cas de picada del borm de vela (Physalia sp), en castellà   “carabela portuguesa”, és necessari anar al metge, ja que la picada d’aquesta espècie pot produir un xoc anafilàctic.
- Es recomana, a més, identificar l'espècie de medusa que ha ocasionat la picada i aplicar el tractament mèdic corresponent, que pot ser una solució saturada de sulfat de magnesi en una solució de clorur, en el cas de la medusa Pelagia noctiluca; una solució aquosa concentrada 1:1 de bicarbonat sòdic, en la Chrysaora hysoscella; una solució saturada de sulfat magnèsic en una solució de clorur sòdic, en la Rhizostoma pulmo i la Cotylorhiza tuberculata; i una mica de vinagre, en la Physalia physalis. Tots aquests tipus de meduses són identificables fàcilment si el personal dels llocs de socors de la platja està qualificat i té els mitjans suficients.

- En el cas de picada del borm de vela (Physalia sp), en castellà   “carabela portuguesa”, és necessari anar al metge, ja que la picada d’aquesta espècie pot produir un xoc anafilàctic.

Recomanacions de bany

- És altament recomanable la utilització de crema solar que a més de protegir-nos dels raigs solars també té una certa capacitat per aïllar la superfície corporal de substàncies com, per exemple, tentacles de meduses.
- No subestimis la situació. Davant d'una proliferació és millor no ficar-se en l'aigua, ni tan sols en la vora, ja que poden existir fragments de tentacles amb la mateixa acció urticant. En cas de dubte pregunta al servei de vigilància de la platja.
- No toquis les meduses mortes o fragments d'elles ja que el seu poder urticant persisteix fins a 24 hores en condicions de sequedat.
- Si has vist meduses i no hi ha una senyalització adequada, avisa el lloc més proper de vigilància de platja.
- La zona de rompent és una zona perillosa si n'hi ha meduses, ja que molts fragments, amb acció urticant, poden concentrar allà.
- Es recomana que aquelles persones que estiguin un temps prolongat a l'aigua, utilitzen peces protectores (ulleres, vestits de neoprè, lycra ...).

RECORDAU: Si detectau una concentració de meduses a la platja donau avís directament al telèfon d'emergències 112 o al socorrista

 

img

Bandera d'avís de meduses