112IllesBalears.png

LÍNEA DIRECTA AMB NOSALTRES

Per facilitar-te el contacte amb nosaltres de cara a solucionar qualsevol tipus de gestió, posem al teu abast els següents formularis que pots omplir i remetre'ns per fax al número 971 422 034.

Formulari d'excursions

Formulari de suggeriments

Formulari d'agraïments

Formulari de queixes

Formulari de sol·licitud genèrica

Formulari de cancel·lació de dades personals

Formulari d'oposició al tractament de dades personals

Formulari de correcció de dades personals

Formulari de petició d'informació sobre dades personals