112IllesBalears.png

COL·LABORADORS

Emergències 112 manté convenis de col·laboració amb diversos organismes i entitats per millorar els fluxes de comunicació i, d'aquesta manera, afavorir també la tasca de coordinació davant determinats tipus d'incidents en els quals es veuen implicades persones estrangeres o amb necessitats específiques.

Aquests convenis afecten, entre d'altres, els següents organismes:

- ASPRONATURA

- Asociación de navegantes

- Consolat de Gran Bretanya

- Consolat de Dinamarca

- Consolat de Noruega

- Consolat d'Holanda

- Consolat d'Hongria

- Consolat d'Irlanda

- Consolat de Japó

- Consolat de Luxemburg

- Consolat de Perú

- Consolat de Polònia

- Consolat de República Txeca

- Consolat d'Equador

- Consolat de Croàcia

- Institut Balear de la dona, IBDONA

- Oficina de violència de gènere de Palma

- Asociación de padres de personas con discapacidad auditiva, ASPAS

- Red de ayuda a niños abusados, RANA

- Asociación de sordos de Palma

- Associació de sords i amics d'Eivissa i Formentera

- Associció de persones sordes de Menorca

- Federació de sords de les Illes Balears

- Associació de joves mallorquins sords