Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG?S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Procedimientos / servicios

Usted buscó

2040 Procedimientos / servicios disponibles, ver 10 20 50 por página.
 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Convocatoria de subvenciones del Programa SOIB Jove- Cualificados Sector Público/ Ayuntamientos 2019 Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB)

  Trámite : Presentació de sol·licituds 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la correcció d'errors de la convocatòria. Finalitza el 16 de gener de 2019 Desde el 21/12/2018 Hasta el 15/01/2019. Cerrado

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Convocatoria de subvenciones SOIB Visibles. Ejercicio 2019 Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB)

  Trámite : Presentació de sol·licituts des del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB fins al 31 de juliol de 2019 Desde el 26/05/2019 Hasta el 31/07/2019. Cerrado

 • Registro y publicaciones Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'actes Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'actes Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Dipòsit de documentació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Dipòsit de documentació Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de la constitució testamentària Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció de la constitució testamentària Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció dels Estatuts Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció dels Estatuts Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció del nomenament provisional de membres de l'òrgan de govern o representants realitzat pel protectorat Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció del nomenament provisional de membres de l'òrgan de govern o representants realitzat pel protectorat Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció d'interposició d'acció de responsabilitat o de la resolució judicial Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció d'interposició d'acció de responsabilitat o de la resolució judicial Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de la resolució judicial autoritzant la intervenció temporal Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció de la resolució judicial autoritzant la intervenció temporal Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de l'establiment en el territori de les Illes Balears d'una delegació extranjera Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Inscripció de l'establiment en el territori de les Illes Balears d'una delegació extranjera Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació del balanç, el compte de resultats i la memòria Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació del balanç, el compte de resultats i la memòria Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Comunicació de les alineacions, gravàmens de béns no dotacionals Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Comunicació de les alineacions, gravàmens de béns no dotacionals Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Legalització de llibre diari, llibre d'interventaris, llibre de comptes anuals o llibre d'actes de les reunions del patronat Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Legalització de llibre diari, llibre d'interventaris, llibre de comptes anuals o llibre d'actes de les reunions del patronat Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Dipòsit de documentació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Dipòsit de documentació Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació de l'inventari, el balanç, el compte de resultats i memòria expressiva de les activitats col·legials i de la gestió econòmica (caràcter anual) Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de l'inventari, el balanç, el compte de resultats i memòria expressiva de les activitats col·legials i de la gestió econòmica (caràcter anual) Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació de la liquidació d'ingressos i despeses de l'any anterior Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de la liquidació d'ingressos i despeses de l'any anterior Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació del pressupost anual acompanyat d'una memòria explicativa Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació del pressupost anual acompanyat d'una memòria explicativa Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació de la relació anual actualitzada de tots els béns i drets que integren el patrimoni Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de la relació anual actualitzada de tots els béns i drets que integren el patrimoni Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de creació d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Obertura de full registral d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripició de la modificació dels Estatus d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud d'Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud d'inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció d'extinció d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud d'inscripció d'extinció d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud de Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud d'expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Confrontació de documents d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud de Confrontació de documents d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Dipòsit de documentació d'acadèmies Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud de dipòsit de documentació d'acadèmies Desde el 20/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Extinció d'apoderaments generals fundacions Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Sol·licitud Extinció d'apoderaments generals fundacions Desde el 21/06/2019 Abierto

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears Dirección General de Cultura

  Trámite : Presentació de sol·licituds Desde el 05/09/2019 Hasta el 14/10/2019. Cerrado

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Ajudes de minimis per al foment del sector del trot corresponent a l'any 2019 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (Fogaiba)

  Trámite : Presentació de sol.licituds Desde el 31/12/2019 Hasta el 31/01/2020. Cerrado

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Ajudes per a inversions productives en aqüicultura per als anys 2019-2021 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (Fogaiba)

  Trámite : Presentació de sol.licituds Desde el 24/12/2019 Hasta el 30/09/2021. Cerrado

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Varietats autòctones en risc d'erosió genètica 2020 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (Fogaiba)

  Trámite : Presentació de sol.licituds Desde el 04/02/2020 Hasta el 30/04/2020. Cerrado

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Producció integrada 2020 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (Fogaiba)

  Trámite : Presentació de sol.licituds Desde el 07/02/2020 Hasta el 30/04/2020. Cerrado

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas de montaña, 2020 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (Fogaiba)

  Trámite : Presentación de solicitudes Desde el 06/02/2020 Hasta el 30/04/2020. Cerrado

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Ayudas destinadas a pagos compensatorios para zonas con limitaciones específicas, 2020 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (Fogaiba)

  Trámite : Presentación de solicitudes Desde el 04/02/2020 Hasta el 30/04/2020. Cerrado

 • Procesos selectivos y de capacitación Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories. Subdirección de Gestión de Personal

  Trámite : sol-licitud Desde el 25/03/2020 Hasta el 23/04/2020. Cerrado

 • Procesos selectivos y de capacitación Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de zelador/zeladora Subdirección de Gestión de Personal

  Trámite : Sol-licitud Desde el 10/07/2020 Hasta el 08/08/2020. Cerrado

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Ayudas destinadas al fomento de la recría del ganado vacuno lechero, 2020 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (Fogaiba)

  Trámite : Presentación de solicitudes Desde el 19/09/2020 Hasta el 19/10/2020. Cerrado

 • Procesos selectivos y de capacitación Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari Subdirección de Gestión de Personal

  Trámite : Sol-licitud per participar en el concurs de trasllats Desde el 25/03/2020 Hasta el 23/04/2020. Cerrado

 • Procesos selectivos y de capacitación Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari Subdirección de Gestión de Personal

  Trámite : Model de sol-licitud per participar en el concurs de trasllats Desde el 25/03/2020 Hasta el 23/04/2020. Cerrado

 • Procesos selectivos y de capacitación Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari Subdirección de Gestión de Personal

  Trámite : Convocatoria del concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari Desde el 25/03/2020 Hasta el 24/03/2020. Cerrado

 • Procesos selectivos y de capacitación Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari Subdirección de Gestión de Personal

  Trámite : Concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari Desde el 25/03/2020 Hasta el 23/04/2020. Cerrado

 • Procesos selectivos y de capacitación Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari Subdirección de Gestión de Personal

  Trámite : Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari Desde el 25/03/2020 Hasta el 24/04/2020. Cerrado

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Ajudes al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (Fogaiba)

  Trámite : Sol·licitud d'ajuda Desde el 20/11/2020 Hasta el 20/12/2020. Cerrado

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Ajudes de l'any 2020 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU de Manacor Dirección General de Vivienda y Arquitectura

  Trámite : Convocatòria d'ajudes de l'any 2020 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Manacor Desde el 19/09/2020 Hasta el 30/06/2021. Cerrado

 • Otros Expropiaciones forzosas en materia de obras públicas Departamento de Obras Públicas

  Trámite : Presentació d'al·legacions Desde el 31/07/2021 Abierto

 • Subvenciones, ajudas, becas y premios Convocatoria de ayudas para actuaciones de fomento del uso de la lengua catalana Instituto de Estudios Baleáricos (IEB)

  Trámite : Presentació de sol·licituds Desde el 05/07/2021 Hasta el 23/07/2021. Cerrado Trámite : Tràmit d'al·legacions a la llista provisional d'admesos i exclosos Desde el 20/09/2021 Hasta el 01/10/2021. Cerrado Trámite : Proposta de resolució de la directora general de Política Lingüística Desde el 21/10/2021 Hasta el 02/11/2021. Cerrado Trámite : Resolució de concessió del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Desde el 15/11/2021 Hasta el 24/11/2021. Cerrado

 • Procesos selectivos y de capacitación Proceso de estabilización concurso oposición de FEA de obstetricia y ginecología del Ib-Salut Servicio de Selección y Provisión de Personal Estatutario

  Trámite : Presentación de solicitud (2891545) Desde el 21/12/2022 Hasta el 23/01/2023. Cerrado Trámite : Alegaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos Desde el 20/04/2023 Hasta el 26/04/2023. Cerrado Trámite : Alegaciones a la lista provisional de calificaciones Desde el 28/09/2023 Hasta el 04/10/2023. Cerrado Trámite : Presentación de méritos Desde el 02/11/2023 Hasta el 15/11/2023. Cerrado Trámite : Alegaciones a la lista provisional de méritos Desde el 18/04/2024 Hasta el 23/04/2024. Cerrado

 • Comunicaciones, informes y declaraciones responsables Comunicación del inicio de la actividad para la elaboración de sistemas personalizados de dosificación (SPD) Servicio de Control de Medicamentos y Productos Sanitarios

  Trámite : Comunicación de actividad para la elaboración de sistemas personalizados de dosificació (SPD) Desde el 02/02/2022 Abierto