Torna

Platges i zones de bany

Simulacres

La Direcció General d'Interior, Emergències i Justícia possa a la vostra disposició el formulari de comunicació de simulacres al SEIB112, requisit previ indispensable per a procedir a la realització dels mateixos a les platges de les Illes Balears.