Torna

Platges i zones de bany

Formulari de resum Incidents GREUS a les platges

Web_incidents_web.JPG

 

La Direcció General d'Interior, Emergències i justícia posa a disposició dels coordinadors municipals un formulari com a eina per informar-nos dels incidents greus succeïts a les platges dels respectius municipis costaners, durant la temporada d’estiu, per poder elaborar la nostra memòria anual.

Us recordem que tenen la consideració d’incidents greus, aquells que per a la resolució dels quals, ha sigut necessària la intervenció de recursos externs mobilitzats mitjançant el SEIB112. Així doncs, no es comptabilitzen els incidents succeïts a l’entorn exterior de la platja, es a dir, aquells succeïts a les piscines d’hotels properes, particulars, etc... I també queden exclosos del còmput aquells incidents els quals s’han solucionat amb l’única participació del socorrista, encara que aquesta hagi estat decisiva per a la resolució del mateix.
S’han de tenir en compte tant els incidents succeïts dins l’horari de vigilància de la platja com els de fora.

Els conceptes i criteris de tipificació són els següents:

Usuari de la platja :Persona que es troba a la zona d’arena que conforma la platja o a la làmina d’aigua delimitada pel litoral de la platja i la línia d’abalisament o de 250 metres (si no existeix abalisament).

Incident greu: Incident que requereix la intervenció dels mitjans externs al servei de salvament. Suposa l’activació del protocol de comunicació d’incidents greus al SEIB112.

Els incidents greus es diferencien segons tres paràmetres:

 Afecció

• 1: Afecta a persones: trasllat a centre assistencial
• 2: Afecta a l’entorn

 Lloc

• A: Làmina d’aigua
• P: Platja (arena)
• E: Extern a la platja

 Servei de salvament

• S (Propi): Incident succeït a l’usuari/usuària de platges en horari del servei de vigilància, atès pels serveis de salvament de les platges.
• F (Aliè): Incident succeït fora de l’horari del servei de salvament o en absència dels serveis de salvament.
• E (Extern): Incident succeït a NO usuaris de platges, atès pels serveis de salvament de les platges.

 QUALSEVOL DUBTE CONTACTAU AL platges@112ib.com