Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts econòmics per desenvolupar els PQI en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre (curs 2023-2024)

L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial (PQI) en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2023-2024 per part de corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d'economia social, sempre sota la coordinació de l'Administració educativa.

Codi SIA

3013202

Persones destinatàries

Corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d'economia social, sempre sota la coordinació de l'Administració educativa.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitats

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. Poden sol·licitar les subvencions que es preveuen en aquesta convocatòria corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d'economia social, sempre sota la coordinació de l'Administració educativa.

2. Per impartir els programes de qualificació inicial específics, els òrgans beneficiaris han de tenir experiència reconeguda en la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

3. Els sol·licitants de la subvenció que es convoca no han d'estar sotmesos a cap de les prohibicions per ser-ne beneficiaris que s'estableixen en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

4. Els beneficiaris han de complir les obligacions que figuren en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, els compromisos de l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura i els requeriments que s'especifiquen en aquesta convocatòria.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del 24 de maig al 14 de juliol de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(pqi@dgfpieas.caib.es)

X

Presentació d'al·legacions

Requisits

Apàreixer a la Proposta de resolució provisional de concessió i de denegació dels ajuts econòmics.

Documentació a presentar

Termini màxim

Del 5 al 18 de setembre de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(pqi@dgfpieas.caib.es)

X

Lliurament de documentació de principi de curs

Requisits

Aparèixer a la proposta de resolució provisional de concessió i de denegació dels ajuts econòmics.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del 12 de setembre al 23 d'octubre de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(pqi@dgfpieas.caib.es)

X

Substitució de formadors

Requisits

Aparèixer a la proposta de resolució provisional de concessió i de denegació dels ajuts econòmics.

Documentació a presentar

Annex 19. Declaració responsable sobre la falta de titulació

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Obert fins al dia 31 de juliol de 2024.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(pqi@dgfpieas.caib.es)

X

Altres gestions relacionades

Requisits

Aparèixer a la proposta de resolució provisional de concessió i de denegació dels ajuts econòmics.

Documentació a presentar

Annex 10. Acceptació de la subvenció atorgada per la Conselleria d'Educació i Universitats.

Annex 16. Renúncia a la subvenció.

Annex 17. Sol·licitud d'autorització per subvencionar les despeses de transport d'alumnes.

Annex 18. Sol·licitud per matricular alumnes fora de termini.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Obert fins al dia 31 de juliol de 2024.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(pqi@dgfpieas.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar