Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/11/2018

Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395/2007, de 23 de març, per la qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions publiques destinades al seu finançament

(*aplicable mentres no entri en vigor la normativa que desenvolupa el Reial decret 694/2017, d'acord amb el primer apartat de la Disposició transitoria primera.).