Cursos d'Especialització Curs 2023-2024

ELS CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ

Els cursos d'especialització de Formació Professional són estudis que permeten ampliar coneixements i perfeccionar les competències prèviament adquirides en un cicle formatiu d'FP.

Igual que els cicles d'FP, els cursos d'especialització són ensenyaments oficials.

 

 Accessos directes

> Oferta Formativa 2023-24

> Todofp.es

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 19 de juliol de 2023 per la qual s’aproven les instruccions que regulen determinats aspectes de l’organització i el procediment d’admissió i de matrícula dels cursos d’especialització de formació professional que s’han d’impartir durant el curs 2023-2024

OFERTA FORMATIVA

Grau Mitjà

- CE Forneria i brioixeria artesanals: Fitxa

- CE Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics nou: Fitxa

- CE Instal·lació i manteniment de sistemes a internet IOT nou: Fitxa

Grau Superior

- CE Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la
informació: Fitxa

- CE Intel·ligència artificial i Big Data: Fitxa

- CE Desenvolupament de videojocs i realitat virtual: Fitxa

- CE Robòtica col·laborativa nou: Fitxa

 

LLINATGE DE DESEMPAT

Martorell Trias

 

TRÀMIT D'ADMISSIÓ

Tràmit tancat

 

LLINATGE DE DESEMPAT

Pendent

 

 

CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ

Calendari curs 2023-24