L'evolució de la pràctica esportiva, unida a la demanda generada entorn de l'activitat física (monitors/as, entrenadors/as, preparadors/as i tota classe de professionals de l'esport) ha generat la necessitat de regular la formació d'aquests i aquestes professionals. Ara, els Ensenyaments Esportius són ensenyaments oficials, adaptats a la realitat esportiva d'avui dia i ofereixen una homogeneïtat i validesa, tant acadèmica com a professional.

Els Ensenyaments Esportius són una formació que et capacita per desenvolupar una activitat professional en el camp de l'activitat física i l'esport: iniciació esportiva, tecnificació esportiva i conducció de l'activitat o pràctica esportiva en tota la seva extensió així com a l'entrenament i dirección d’equips i esportistes d’alt rendiment.

 Són ensenyaments oficials, estan dins del sistema educatiu i tenen com a finalitat preparar-te per a l'activitat professional en les següents modalitats esportives: atletisme, bàsquet, busseig esportiu, futbol, futbol sala, handbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela.

Existeixen dos graus:

 

  • El grau mitjà consta de dos cicles o nivells i en finalitzar s’obté el títol de Tècnic Esportiu en la modalitat esportiva corresponent.

 

  •  El grau superior consta només d’un cicle o nivell i en finalitzar s’obté el títol de Tècnic Esportiu Superior en la modalitat esportiva corresponent. Aquesta titulació permet l’accés als estudis universitaris (es reserven un % de places pels alumnes que volen accedir a la universitat via Cicle Grau Superior).

L'oferta dels ensenyaments esportius de règim especial és de tipus semipresencial i amb col.laboració amb les federacions esportives de les Illes Balears a través d'un acord marc.

Els centres públics imparteixen el bloc comú (i el bloc complementari en les modalitats esportives regulades per la LOGSE) i col.laboren en el mòdul de formació pràctica. Les federacions esportives s'encarregan d'impartir el bloc específic sota la supervisió dels centres educatius autoritzats.