Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

19/03/2020

Encàrrec de gestió per a servei de cobertura gràfica de la Presidència de les Illes Balears i de suport a la realització de les conferències i rodes de premsa a Consolat de Mar

MEPRO 8041/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Expedient reassignat a la C. de Presidència, Funció Pública i Igualtat per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (Ibetec)

Núm. Expedient: MEPRO 8041/2019

Objecte: Prestació del servei de cobertura gràfica, en foto i vídeo, dels actes institucionals i protocol·laris de la Presidència de les Illes Balears així com de tots aquells actes de caire públic que comptin amb la presència de la presidenta. Així mateix, inclou el suport a la realització de les rodes i conferències de premsa que tenen lloc al Consolat de Mar, incloent les tasques d’edició de vídeos; tot això d’acord amb les instruccions i a requeriment de la Secretaria de Comunicació del Gabinet de la Presidència

Pressupost: 122.886 euros

Obligacions econòmiques: Resolució del vicepresident i conseller de Presidència de data 8 d'abril de 2014,(BOIB Núm. 063 de 08 de maig de 2014)

Durada: 01/01/2020 a 31/12/2020, amb possibilitat de pròrroga

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 18/10/2019

  Contractació de tercers (Subcontractació): NO

  Previsió: NO

  Import o % màxim previst:

  Observacions:

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document