Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

25/09/2018

Encàrrec de gestió per al servei d'assistència telefònica mitjançant la línia 012 per a l'any 2018

MEPRO 7087/2017

Entitat que fa l'encàrrec: Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Núm. Expedient: MEPRO 7087/2017

Objecte: Gestionar les cites dels demandants d’ocupació de les oficines del SOIB i prestació dels servei d’atenció i informació telefònica ciutadana consistent en facilitar informació en matèria de demandes, intermediació en el mercat de treball i orientació laboral, i la renovació de la demanda mitjançant el 012, i enviament de msm de segellat i cita prèvia.

Pressupost: 354.531,20 €

Obligacions econòmiques: Les derivades segons les tarifes aprovades per Resolució del vicepresident i conseller d’Innovació i Turisme de 14 de novembre de 2017 per la qual s’actualitzen les tarifes de serveis de CALL CENTER per a l’execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, de data 14 de novembre de 2017 i publicades en el BOIB núm. 141, de 18 de novembre de 2017

Durada: De l’01/01/2018 fins el 31/12/2018

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 10/01/2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document