Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Curs de formació específica per a l'habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals (segona convocatòria 2023)

1. L'objecte d'aquesta Resolució és convocar, en l'àmbit de les Illes Balears, un curs de formació específica per habilitar persones assessores i avaluadores d'algunes famílies professionals incloses en el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competències Professionals, les quals figuren en el punt tercer d'aquestes bases.

2. Les persones que superin el curs quedaran habilitades per poder exercir, indistintament, les funcions d'assessorament i d'avaluació en els procediments d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o altres vies no formals i informals de les competències professionals de les quals s'hagin habilitat.

Codi SIA

3034694

Persones destinatàries

Col·lectiu de professionals experts que tenguin una experiència laboral d'almenys quatre anys relacionada amb les famílies professionals convocades.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de participació

Requisits

1. Les persones que poden participar en el curs són les que formen part del col·lectiu de professionals experts que tenguin una experiència laboral d'almenys quatre anys relacionada amb les famílies professionals convocades.

2. És indispensable disposar dels coneixements necessaris com a usuari de l'entorn de formació a distància, d'una adreça de correu electrònic vàlida, d'un equip informàtic equipat amb càmera i micròfon, i de connexió a Internet de banda ampla.

Documentació a presentar

Termini màxim

El termini per sol·licitar la inscripció al curs és de l'11 de desembre al 22 de desembre de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

C. del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, planta baixa). Tel.: 971177774 - Fax: 971176857

(iqpib@dgpfieas.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar