Relació de codis RLT
Inf.Teniu a la vostra disposició, des dels enllaços d'aquesta pàgina, els documents on s'especifiquen els codis de la relació de llocs de treball i el seu significat corresponent, segons sigui personal funcionari o bé personal laboral.

Documents

Llista de codis d'equivalència de la relació de llocs de treball del personal funcionari

Llista de codis d'equivalència de la relació de llocs de treball del personal laboral dels serveis generals

Llista de codis d'equivalència de la relació de llocs de treball del personal laboral de l'SPI