Pàgina principal

Objectius

Amb el doble objectiu de posar a disposició de totes les treballadores i treballadors del Govern una eina de consulta i tramitació d'algunes de les funcionalitats del seu interès suportades pels actuals sistemes informàtics de gestió de recursos humans i nòmina, i de potenciar alhora l'ús de la intranet corporativa a la nostra administració, les Direccions Generals de Funció Pública i Administracions Públiques i de Desenvolupament tecnològic han promogut la implantació d'aquest "Portal de serveis al personal", obert a la incorporació de totes les ampliacions o millores que es vulguin suggerir.

Advertiments

Aquest lloc web no és compatible amb Internet Explorer. Per a accedir-hi, feu servir un navegador Firefox o Chrome en les seves darreres versions.