Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de 2013, per la qual s'aproven els criteris generals de distribució d'instal•lacions de temporada en el domini públic maritimoterrestre balear (BOIB núm. 90 de 27/06/2013)

Instal·lació de serveis de temporada a les platges