Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Decret 96/1991, de 31 de octubre, sobre competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes. BOIB núm. 151 de 3/12/1991

Autorizacions i declaracions responsables en zona de servitud de protecció de costes en sòl rústic.