Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

29/10/2018

Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears (BOIB núm. 106 de 16/07/2005)

PROTECCIO D'ESPECIES