Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

18/08/2021

Decret 39/2021, de 2 d'agost pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de la Costa Est de Menorca i el Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de s'Albufera des Grau i de les reserves naturals (BOIB núm.104, de 5 d'agost de 2021)

ESPAIS NATURALS