Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears. (BOIB núm. 88 de 1997, de 15/07/1997)

Normativa general urbanisme i sòl