Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del territori. (BOIB núm. 032 de 2001, de 15/03/2001)

Competències