Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (articles 138 a 142). BOIB núm. 163 de 24/12/1998

Autorizacions i declaracions responsables en zona de servitud de protecció de costes en sòl rústic.