Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Decret 49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears. BOIB núm. 76 de 29/05/2003

Autorizacions d'abocaments des de mar a terra