Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars > Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors


Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.

S'inclouen també en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.
Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics


        

- Secretaria General

- Direcció General de Pressuposts

- Direcció General de Finançament

- Direcció General del Tresor i Política financera

- Direcció General de Relacions Exteriors

- Direcció General de Cooperació Local i Patrimoni

- Intervenció General de la Comunitat Aunònoma de les Illes Balears

- Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears

 

Ens del sector públic instrumental

- Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

- Centre Balears Europa (CBE)