Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars > Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat


Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.

S'inclouen també en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.
Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics


        

- Secretaria General

- Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

- Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

- Direcció General de Funció Pública

Direcció General d'Emergències i Interior

- Direcció General de Comunicació

- Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Ens del sector públic instrumental

- Institut Balear de la Dona

- Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

- Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)

- Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)