Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars > Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball


Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.

S'inclouen també en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.
Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics


        

- Secretaria General

- Direcció General de Model Econòmic i Ocupació

- Direcció General de Turisme

- Direcció General de Treball i Salut Laboral

- Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

 

Ens del sector públic instrumental

- Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

- Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

- Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

- Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

- Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (CEH)

- Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT)