Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars > Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació


Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.

S'inclouen també en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.
Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics


- Secretaria General

- Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

- Direcció General de Pesca i Medi Marí

- Direcció General Polítiques per a la Sobirania Alimentària

 

Ens del sector públic instrumental

- Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

- Serveis Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)