Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars > Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura


Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.

S'inclouen també en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.
Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics


- Secretaria General

- Direcció General de Fons Europeus

- Direcció General de Modernització i Administració Digital

- Direcció General de Cultura

- Secretaria Autonòmica de Universitat, Recerca i Política Lingüística

- Direcció General de Política Lingüística

- Direcció General de Política Universitària i Recerca

 

Ens del sector públic instrumental

- Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

- Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

- Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

- Fundació Robert Graves

- Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

- Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)