Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Sòls i residus

Títol del Projecte: Utilització dels composts produïts a les Illes Balears per a la millora de l'ecosistema sòl-planta en plantacions d'ametler.

Publicacions:

Caracterització dels sòls 

Títol del projecte de màster: Caracterització fisicoquímica de terres agrícoles de les Illes Balears

Publicació:

PDF Caracterització fisicoquimica de terres agrícoles de les Illes Balears