Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

1. DISTRIBUCIÓ GENERAL DE TERRES

        Taula 1-1. Distribució general de terres a les Illes Balears.pdf Taula 1-1. Distribució general de terres a les Illes Balears.pdf

        Taula 1-2. Distribució general de terres i SAU per illes.pdf Taula 1-2. Distribució general de terres i SAU per illes.pdf

        Figura 1-1. Distribució general de terres.pdf Figura 1-1. Distribució general de terres.pdf

        Figura 1-2. Distribució de la Superfície Agrària Útil (SAU).pdf Figura 1-2. Distribució de la Superfície Agrària Útil (SAU).pdf

2. AGRICULTURA

2.1. Superficies i produccions a les Illes Balears

        Taula 2-1. Superfícies i produccions dels cultius herbacis extensius.pdf Taula 2-1. Superfícies i produccions dels cultius herbacis extensius.pdf

        Taula 2-2. Superfícies i produccions d hortalissa i patata.pdf Taula 2-2. Superfícies i produccions d hortalissa i patata.pdf

        Taula 2-3. Superfícies i produccions de fruita.pdf Taula 2-3. Superfícies i produccions de fruita.pdf

        Taula 2-4. Superfícies i produccions d altres cultius llenyosos.pdf Taula 2-4. Superfícies i produccions d altres cultius llenyosos.pdf

        Taula 2-5. Superfícies i produccions de plantes ornamentals i altres cultius.pdf Taula 2-5. Superfícies i produccions de plantes ornamentals i altres cultius.pdf

        Taula 2-6. Superfícies i produccions del cultiu de l olivera.pdf Taula 2-6. Superfícies i produccions del cultiu de l olivera.pdf

        Taula 2-7. Superfícies de vinya i produccions de vi.pdf Taula 2-7. Superfícies de vinya i produccions de vi.pdf

        Taula 2-8. Cultius llenyosos. Superfície en plantació regular i superfície en producció.pdf Taula 2-8. Cultius llenyosos. Superfície en plantació regular i superfície en producció.pdf

        Figura 2-1. Distribució de la superfície en producció i l abandonada, d autoconsum o sense producció.pdf Figura 2-1. Distribució de la superfície en producció i l abandonada, d autoconsum o sense producció.pdf

 

2.2 Superficies i produccions per illes

        Taula 2-9. Superfícies i produccions dels cultius herbacis extensius per illes.pdf Taula 2-9. Superfícies i produccions dels cultius herbacis extensius per illes.pdf

        Taula 2-10. Superfícies i produccions d hortalissa i patata per illes.pdf Taula 2-10. Superfícies i produccions d hortalissa i patata per illes.pdf

        Taula 2-11. Superfície en producció i produccions de fruita per illes.pdf Taula 2-11. Superfície en producció i produccions de fruita per illes.pdf

        Taula 2-12. Superfícies i produccions d altres cultius per illes.pdf Taula 2-12. Superfícies i produccions d altres cultius per illes.pdf

        Taula 2-13. Superfícies i produccions del cultiu de l olivera per illes.pdf Taula 2-13. Superfícies i produccions del cultiu de l olivera per illes.pdf 

        Taula 2-14. Superfícies i produccions de la vinya per illes.pdf Taula 2-14. Superfícies i produccions de la vinya per illes.pdf

        Figura 2-2. Distribució de la superfície dels cultius (%).pdf Figura 2-2. Distribució de la superfície dels cultius (%).pdf

3. RAMADERIA

3.1. Censos ramaders

        Taula 3-1. Cens ramaders de les Illes Balears.pdf Taula 3-1. Cens ramaders de les Illes Balears.pdf

        Taula 3-2. Cens ramader de Mallorca.pdf Taula 3-2. Cens ramader de Mallorca.pdf

        Taula 3-3. Cens ramader de Menorca.pdf Taula 3-3. Cens ramader de Menorca.pdf

        Taula 3-4. Cens ramader d Eivissa.pdf Taula 3-4. Cens ramader d Eivissa.pdf

        Taula 3-5. Cens ramader de Formentera.pdf Taula 3-5. Cens ramader de Formentera.pdf

        Taula 3-6. Resum censos ramaders de les Illes Balears.pdf Taula 3-6. Resum censos ramaders de les Illes Balears.pdf

        Figura 3-1. Efectius (femelles reproductores) per illes i per espècie (en %).pdf Figura 3-1. Efectius (femelles reproductores) per illes i per espècie (en %).pdf

3.2. Produccions ramaderes a les Illes Balears

        Taula 3-7. Ramat sacrificat en escorxadors a Illes Balears.pdf Taula 3-7. Ramat sacrificat en escorxadors a Illes Balears.pdf

        Taula 3-8. Productes ramaders de les Illes Balears.pdf Taula 3-8. Productes ramaders de les Illes Balears.pdf

3.3. Produccions ramaderes per illes

        Taula 3-9. Ramat sacrificat en escorxadors per illes.pdf Taula 3-9. Ramat sacrificat en escorxadors per illes.pdf

        Figura 3-2. Tones de ramat sacrificat per espècie (%).pdf Figura 3-2. Tones de ramat sacrificat per espècie (%).pdf

        Taula 3-10. Productes ramaders per illes.pdf Taula 3-10. Productes ramaders per illes.pdf

        Figura 3-3. Producció lletera per illes i espècie (en litres de llet).pdf Figura 3-3. Producció lletera per illes i espècie (en litres de llet).pdf

        Figura 3-4. Producció d ous per illa i per tipus d explotació (milers de dotzenes).pdf Figura 3-4. Producció d ous per illa i per tipus d explotació (milers de dotzenes).pdf

        Figura 3-5. Producció de mel i cera per illa (en kg).pdf Figura 3-5. Producció de mel i cera per illa (en kg).pdf

4. PESCA I AQUICULTURA

4.1. La pesca

        Taula 4-1. Producció pesquera per tipus de producte.pdf Taula 4-1. Producció pesquera per tipus de producte.pdf

        Taula 4-2. Captures de mol·luscs.pdf Taula 4-2. Captures de mol·luscs.pdf

        Taula 4-3. Captures de crustacis.pdf Taula 4-3. Captures de crustacis.pdf

        Taula 4-4. Captures de peix.pdf Taula 4-4. Captures de peix.pdf

        Taula 4-5. Captures per grups de productes i per illes.pdf Taula 4-5. Captures per grups de productes i per illes.pdf

        Taula 4-6. Captures de mol·luscs per illes.pdf Taula 4-6. Captures de mol·luscs per illes.pdf

        Taula 4-7. Captures de crustacis per illes.pdf Taula 4-7. Captures de crustacis per illes.pdf

        Taula 4-8. Captures de peixos per illes.pdf Taula 4-8. Captures de peixos per illes.pdf

        Figura 4-1. Distribució de les captures per grups (kg i €) a les Illes Balears.pdf Figura 4-1. Distribució de les captures per grups (kg i €) a les Illes Balears.pdf

4.2. La aqüicultura

         Taula 4-9. Producció aqüícola a les Illes Balears.pdf Taula 4-9. Producció aqüícola a les Illes Balears.pdf     

         Taula 4-10. Producció aqüícola per illes.pdf Taula 4-10. Producció aqüícola per illes.pdf   

         Figura 4-2. Valoració econòmica de la producció pesquera (captures i aqüicultura) a Illes Balears (%).pdf Figura 4-2. Valoració econòmica de la producció pesquera (captures i aqüicultura) a Illes Balears (%).pdf

4.3. La flota pesquera

         Taula 4-11. Nombre d embarcacions per confraria i per tipus d embarcació.pdf Taula 4-11. Nombre d embarcacions per confraria i per tipus d embarcació.pdf

         Taula 4-12. Nombre de tripulants per confraria i tipus d embarcació.pdf Taula 4-12. Nombre de tripulants per confraria i tipus d embarcació.pdf

5. TREBALL

        Taula 5-1. Treballadors afiliats a la Seguretat Social per illa, activitat econòmica i règim.pdf Taula 5-1. Treballadors afiliats a la Seguretat Social per illa, activitat econòmica i règim.pdf

        Taula 5-2. Enquesta de Població Activa, sector agricultura.pdf Taula 5-2. Enquesta de Població Activa, sector agricultura.pdf

        Taula 5-3. Taula UTA agrícoles i ramaderes.pdf Taula 5-3. Taula UTA agrícoles i ramaderes.pdf

        Figura 5-1. Distribució de les UTA agrícoles i ramaderes per illes i a les Illes Balears (valors absoluts).pdf Figura 5-1. Distribució de les UTA agrícoles i ramaderes per illes i a les Illes Balears (valors absoluts).pdf

        Figura 5-2. Relació entre UTA i valor econòmic de la producció.pdf Figura 5-2. Relació entre UTA i valor econòmic de la producció.pdf

6. ECONOMIA

6.1. Economia agrària: Agricultura

       Taula 6-1. Produccions agrícoles de les Illes Balears.pdf Taula 6-1. Produccions agrícoles de les Illes Balears.pdf

       Figura 6-1. Percentatge que representen les principals produccions agrícoles a Balears (en superfície i en producció).pdf Figura 6-1. Percentatge que representen les principals produccions agrícoles a Balears (en superfície i en producció).pdf

       Taula 6-2. Produccions agrícoles per illes.pdf Taula 6-2. Produccions agrícoles per illes.pdf

       Figura 6-2. Valoració econòmica de la producció agrícola a les Illes Balears (%).pdf Figura 6-2. Valoració econòmica de la producció agrícola a les Illes Balears (%).pdf

 

6.2. Economia agrària: Ramaderia

        Taula 6-3. Valoració de la producció de carn per illes.pdf Taula 6-3. Valoració de la producció de carn per illes.pdf

        Taula 6-4. Valoració de la producció de llet, ous, mel i cera per illes.pdf Taula 6-4. Valoració de la producció de llet, ous, mel i cera per illes.pdf

        Taula 6-5. Valoració de la producció ramadera total per illes.pdf Taula 6-5. Valoració de la producció ramadera total per illes.pdf

        Figura 6-3. Valoració econòmica de la producció ramadera a les Illes Balears (%).pdf Figura 6-3. Valoració econòmica de la producció ramadera a les Illes Balears (%).pdf

   

6.3. Economia agrària: TOTAL

        Taula 6-6. Valoració de la producció agrària total a les Illes Balears i per illes.pdf Taula 6-6. Valoració de la producció agrària total a les Illes Balears i per illes.pdf

        Figura 6-4. Distribució del valor econòmic de la producció agrària a Illes Balears i per illes (%).pdf Figura 6-4. Distribució del valor econòmic de la producció agrària a Illes Balears i per illes (%).pdf

        Figura 6-5. Distribució de la valoració econòmica dels subsectors de la producció agrària de les Illes Balears (%).pdf Figura 6-5. Distribució de la valoració econòmica dels subsectors de la producció agrària de les Illes Balears (%).pdf

        Taula 6-7. Taula resum dels principals paràmetres agraris per illes.pdf Taula 6-7. Taula resum dels principals paràmetres agraris per illes.pdf

     

6.4. Economia sector primari: total

        Taula 6-8. Valoració de la producció total del sector primari a Balears i per illes..pdf Taula 6-8. Valoració de la producció total del sector primari a Balears i per illes.pdf

        Figura 6-6. Percentatge del valor econòmic que representa cada subsector del sector primari a Balears i per illes..pdf Figura 6-6. Percentatge del valor econòmic que representa cada subsector del sector primari a Balears i per illes.pdf

        Figura 6-7. Percentatge del valor econòmic aportat per cada illa  a cada subsector del sector primari balear.pdf Figura 6-7. Percentatge del valor econòmic aportat per cada illa a cada subsector del sector primari balear.pdf