Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

HISTÒRICS: SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS

1. CEREALS i LLEGUMINOSES

Sèrie històrica de superficie i producció de cereals

 1.1._Cereals.pdf 1.1 Cereals                        1.1._Cereals.xlsx 1.1 Cereals (.xls

Sèrie històrica de superficie i producció de lleguminoses

 1.2._Lleguminoses.pdf 1.2 Llegums                      1.2._Lleguminoses.xlsx 1.2 Llegums (.xls)

 

2. TUBERCLES

Sèrie històrica de superficie i producció de tubercles

 2._Tubercles.pdf 2. Tubercles                       2._Tubercles.xlsx 2. Tubercles (.xls)

 

3. FARRATGES

Sèrie històrica de superficie i producció de farrtages

 3._Farratges.pdf 3. Farratges                       3._Farratges.xlsx 3. Farratges (.xls)

 

4. HORTALISSES

Sèrie històrica de superficie i produccions hostalisses segons families

 4._Hortalisses.pdf 4. Hortalisses                     4._Hortalisses.xlsx 4. Hortalisses (.xls) 

 

5. FLORS i ORNAMENTALS

Sèrie històrica superficie i producció de flors i ornamentals

 5._Flors_i_ornamentals.pdf 5. Flors i ornamentals         5._Flors_i_ornamentals.xlsx 5. Flors i ornamentals (.xls) 

 

6. CÍTRICS

Sèrie històrica de superficie i producció de cítircs

 6._Citrics.pdf 6. Cítrics                           6._Citrics.xlsx 6. Cítrics (.xls)
 

7. FRUITERS NO CÍTRICS

Sèrie històrica de superficie i producció de fruita dolça

 7._Fruita_dolca.pdf 7.1 Fruita dolça                  7._Fruita_dolca.xlsx 7.1 Fruita dolça (.xls)

Sèrie històrica de superficie i producció de fruits secs

 7.2._Fruits_secs.pdf 7.2 Fruits secs                   7.2._Fruits_secs.xlsx 7.2 Fruits secs (.xls)

8. CULTIUS INDUSTRIALS

Sèrie històrica de superficie i producció de cultius industrials

8._Industrials.pdf 8. Industrials                       8._Industrials.xlsx 8. Industrials (.xls)
 

9. OLIVES i OLI

Sèrie històrica de superficie i producció del cultiu de l'olivera

9._Olives_i_oli.pdf 9. Olives i oli                      9._Olives_i_oli.xlsx 9. Olives i oli (.xls)

 

10. RAIM i VI

Sèrie històrica de superficie i producció del cultiu de la vinya

10._Raim_i_vi.pdf 10. Raim i ví                       10._Raim_i_vi.xlsx 10. Raim i vi (.xls)

 

11. ALTRES CULTIUS

Sèrie històrica de superficie i producció d'altres cultius

11._Altres_cultius.pdf 11. Altres cultius               11._Altres_cultius.xlsx 11. Altres cultius (.xls)