Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Sol·licitud de cròtals i duplicats

 

 

Descarregar model de sol·licitud:

  • Model 1: Sol·licitud de cròtals antics d'oví/cabrum i sol·licitud prèvia

SOL·LICITUD PRÈVIA                     SOL·LICITUD DE CRÒTALS ANTICS

  • Model 2: sol·licitud de duplicats de cròtals porquí i bolos d'oví/cabrum

DUPLICATS DE CRÒTALS

  • Model 3: Sol·licitud de cròtals porquí

SOL·LICITUD CRÒTALS PORQUÍ

 

Descarregar llista de preus:

Llistat de preus 2015

 

Instruccions per a l'emplenament dels models 1, 2 i 3:

MODEL 1

  1. Emplenau en primer lloc la "SOL·LICITUD PRÈVIA", que es remetrà al Servei de Ramaderia.
  2. Esperau a que el Servei de Ramaderia accepti la vostra sol·licitud.
  3. Una vegada acceptada, emplenau la "SOL·LICITUD DE CRÒTALS ANTICS".
  4. Lliurau la sol·licitud amb el resguard de l'ingrés:

              - A qualsevol de les nostres oficines (vegeu l'apartat "Seus i adreces")

              - Per fax al número 971 429 126 a l'atenció d'Antònia Coll

              - Escanejat a l'adreça electrònica atencioalpublic@semilla-caib.es

MODEL 2 I 3

  1. Emplenau la "SOL·LICITUD CRÒTALS PORQUÍ".
  2. Efectuau el pagament del material que sol·licitau.
  3. Lliurau la sol·licitud amb el resguard de l'ingrés a:

              - A qualsevol de les nostres oficines (vegeu l'apartat "Seus i adreces")

              - Per fax al número 971 429 126 a l'atenció d'Antònia Coll

              - Escanejat a l'adreça electrònica atencioalpublic@semilla-caib.es