Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

PRODUCCIÓ PESQUERA

1. LA PESCA

1.1. Captures de mol·luscs

1.1._Mol·luscs.pdf 1.1 Mol·luscs                           1.1._Mol·luscs.xlsx 1.1 Mol·luscs (.xls)

1.2. Captures de crustacis

 1.2._Crustacis.pdf 1.2 Crustacis                           1.2._Crustacis.xlsx 1.2 Crustacis (.xls)

1.3. Captures de peix

 1.3._Peixos.pdf 1.3 Peixos                               1.3._Peixos.xlsx 1.3 Peixos (.xls)

2. L'AQÜICULTURA

2.1. Aqüicultura marina


2.1._Aquicultura_marina.pdf 2.1 Aquicultura marina           2.1._Aquicultura_marina.xlsx 2.1 Aquicultura marina (.xls)

2.2. Aquicultura continental


2.2._Aquicultura_continental.pdf 2.2 Aquicultura continental    2.2._Aquicultura_continental.xlsx 2.2 Aquicultura continental (.xls)

3. LA FLOTA PESQUERA    

3.1. Nombre d'embarcacions


3.1._Embarcacions.pdf 3.1 Embarcacions                  3.1._Embarcacions.xlsx 3.1 Embarcacions (.xls)    

3.2. Nombre de tripulants


3.2._Tripulacions.pdf 3.2 Tripulacions                    3.2._Tripulacions.xlsx 3.2 Tripulacions (.xls)