Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Procediment

El departament de Producció Vegetal de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears us ofereix la possibilitat d'analitzar mostres de terra, d'aigua i de fulles. 

Persona de contacte: Jaume Bonet (Tel. 971 17 60 84 - ext. 62765) / irfap@caib.es

 

Les mostres per analitzar s'han de deixar a la seu de l'IRFAP (C/ Eusebi Estada, 145 Palma) o bé a qualsevol de les delegacions comarcals del FOGAIBA, on es formalitza la sol·licitud i el pagament de l'analítica. L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 h.

Si la sol·licitud és a nom d'una empresa, prèviament a l'entrega de la mostra, el sol·licitant haurà de registrar-la telemàticament.

Una vegada obtinguts els resultats de les analítiques, aquests es remetran per correu electrònic a la persona interessada.

taula_quantitat_i_etiqueta.png