Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

PARASITOLOGIA

Diagnòstic

En parasitologia es fa el diagnòstic de malalties principalment en mostres de femtes. S’analitza la presència de:

a) Paràsits gastrointestinals

b) Paràsits hepàtics

c) Paràsits pulmonars

També s’investiga la presència de ectoparàsits en mostres de pell.

Mètodes d’anàlisi

Els mètodes d’anàlisi són mètodes d’identificació de gènere, en què a més es fan recomptes d’oocists i ous parasitaris per gram de mostra analitzada i també de larves. S'analitza la presència de:

a) Paràsits gastrointestinals i hepàtics mitjançant microscòpia i recompte en cambra McMaster

b) Paràsits pulmonars mitjançant el mètode de Baerman i microscòpia

c) Observació d’ectoparàsits mitjançant l’observació estereomicroscòpica i microscòpica