BORSINS de FEINA

Borsí de feina d’enginyer/a superior agrònom/a o
equivalent o grau en biologia, o titulació equivalent, amb màster en microbiologia avançada o
biotecnologia, per a l’illa de Mallorca

Borsí de feina d'Enginyeria Agrònom Doctorat a Mallorca

Borsí de feina d'Enginyeria Tècnica Agrícola o equivalent (grup B) a Mallorca

Borsí de feina d'auxiliar agropecuari o agropecuaria (Grup D) a Mallorca i Menorca

PROCÉS ESTABILITZACIÓ

Convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per a cobrir la plaça de personal laboral amb el codi L0259000G VETERINARI lloc base núm 18 a Ciutadella, Menorca

  • Annex 6 (Presentació Documents Requitists)


Convocatòria per a substituir, per jubilació parcial anticipada, a un treballador del grup professional C


Borsí de feina d'auxiliar administratiu (Grup D) 

Borsí de feina d'administratiu (Grup C)


Borsí de feina de tècnic especialista de laboratori de l'àrea tècnica agrària


Borsí de feina de tècnic superior de l’àrea tècnica agrària (Mallorca) i de la delegació de Menorca.