Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

LABORATORI DE SANITAT ANIMAL

El Laboratori de Sanitat Animal de l'IRFAP és el laboratori oficial, que actua com a instrument de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural de les Illes Balears, per a temes de sanitat animal. Com a tal, du a terme estudis, assaigs i diagnòstics de les malalties en la ramaderia, especialment les que estan emmarcades dins els programes nacionals de prevenció, control, lluita i la seva eradicació, sempre en relació amb la sanitat animal.

 

Per tal de poder escometre el diagnòstic de les patologies animals que es presentin, aquest laboratori es divideix en diferents àrees de treball, en funció de les tècniques analítiques utilitzades, la naturalesa de les mostres diagnosticades, així com pels diferents nivells d’implantació de normes de bioseguretat. Aquestes àrees són: Serologia, Microbiologia, EET, Parasitologia i Biologia Molecular. Els àrees implicades en els assaigs de sanitat animal tenen una sèrie d’assaigs acreditats per l’ENAC i, per tant, segueixen un SISTEMA DE LA QUALITAT d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.