Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Introducció

Al laboratori de Sanitat Vegetal s'analitzen tot tipus de mostres vegetals a fi de detectar plagues i malalties que afecten els cultius de les Illes Balears.

Es recomana consultar la informació amb les recomanacions i consells, per seleccionar les mostres i  enviar-les o dur-les al laboratori.