Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Introducció

L'experimentació i la recerca són els elements bàsics sobre els quals recolza una agricultura moderna. Es tracta d'aprofundir en el coneixement d'aspectes que permetrien a l'agricultor millorar la collita, escollir les varietats de cada cultiu més oportunes, augmentar la productivitat o el rendiment, millorar la lluita enfront de determinades malalties... I en resum: ajudar l'agricultor i l'agricultura de les Illes Balears.

És sabut que les Illes Balears poden presumir d'una gran diversitat geogràfica, integrades per zones planes i muntanyoses, garrigues, boscs i terrenys cultivats tant de secà com de reguiu, i envoltades per la mar. Tots aquests factors, juntament amb la climatologia, influeixen en l'agricultura i, per tant, en els aliments de les Illes. I tota aquesta varietat que envolta el sector encamina cap a un estudi complex i ben divers dels cultius.

L'IRFAP, en l'actualitat duu a terme assajos en diverses finques col·laboradores i també a les instal·lacions de la finca experimental de sa Granja. La finalitat és posar a l'abast dels pagesos els darrers avanços en innovació tecnològica o en sistemes de cultiu, i les noves varietats de fruites i llavors.

Amb relació a això, l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) té per objectiu contribuir a la modernització del sector agrari i alimentari, per tal de millorar-ne la competitivitat a través de l'experimentació, la formació, la recerca i la transferència tecnològica. Per aquest motiu, en aquests darrers anys l'IRFAP duu a la pràctica tota una sèrie d'experiments i assajos en diferents cultius de fruites i hortalisses, cereals i vinya, entre d'altres. Aquestes experiències es desenvolupen a finques col·laboradores que participen en els estudis que dirigeix aquest organisme.