Medi marí

LOGOS_Ajuda_FEMP.png

Pel que fa al medi marí, l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera compta amb el Laboratori d' Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA), unes instal·lacions situades al port d’Andratx, al sud-oest de Mallorca.

LIMIA és un centre d’investigació que, sense perdre de vista la investigació en aqüicultura que fou la motivació inicial del centre, potencia altres camps de la biologia marina i es dedica a la investigació marina en general.

Es realitzen investigacions conjuntes amb altres entitats i centres de les Balears com la Universitat de les Illes Balears (UIB), l'IMEDEA o l'IEO; i amb grups d’altres comunitats autònomes: CSIC de Blanes, IRTA; universitats, etc. També segueix obert a la formació, acollint a becaris de màster i tesis, i a l'educació, amb visites de centres escolars i de formació professional.

Per altra banda l’IRFAP també desenvolupa tasques de vigilància a través del seu Servei de Vigilància de les Reserves Marines que es dedica a la vigilància dels espais marins, al seguiment de les poblacions d’espècies marines i al control de les activitats que s’hi duen a terme. El Servei de Vigilància compta amb una ajuda cofinançada pels Fons FEMP (75%) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (25%), amb un import total de 651.731,00 €. Després d’anys de funcionament de les reserves, els resultats positius són significatius.

MEMORIA_ANUAL_RESERVES_MARINES_2022.pdf Memòria anual - Reserves Marines_2022

Foto_composta.png