Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Fotos_INTRO_conjunt.png

L'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, empresa adscrita a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, duu a terme diferents operacions estadístiques de caràcter oficial del sector agrari, agroalimentari i pesquer de les Illes Balears.

La Secció d'Estadística de l'IRFAP elabora, entre d'altres, les operacions estadístiques recollides en el Conveni Marc de Col·laboració en matèria estadística subscrit amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i les operacions estadístiques integrades al Pla d'Estadística de les Illes Balears.

A més, desenvolupa operacions estadístiques pròpies i participa a la llotja de porcí i oví de les Illes Balears.

Les dades estadístiques generals es publiquen anualment en aquest lloc web. Així mateix, es poden consultar els històrics i les dades de la llotja de preus de porcí i oví, que s'actualitzen setmanalment.