Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

CENSOS i PRODUCCIONS RAMADERES

1. CENSOS RAMADERS per espècies

1.1. Cens de ramat BOVÍ

              1.1._Cens_bovi.pdf 1.1 Cens boví.pdf                     1.1._Cens_bovi.xlsx 1.1 Cens boví.xlsx

1.2. Cens de ramat OVÍ

              1.2._Cens_ovi.pdf 1.2 Cens oví.pdf                       1.2._Cens_ovi.xlsx 1.2 Cens oví.xlsx

1.3. Cens de ramat CAPRÍ 

              1.3._Cens_capri.pdf 1.3 Cens caprí.pdf                    1.3._Cens_capri.xlsx 1.3 Cens caprí.xlsx

1.4. Cens de ramat PORCÍ     

              1.4._Cens_porci.pdf 1.4 Cens porcí.pdf                    1.4._Cens_porci.xlsx 1.4 Cens porcí.xlsx

1.5. Cens de ramat EQUÍ 

              1.5._Cens_equi.pdf 1.5 Cens equí.pdf                     1.5._Cens_equi.xlsx 1.5 Cens equí.xlsx

1.6. Cens d'AUS ponedores       

              1.6._Cens_ponedores.pdf 1.6 Cens ponedores.pdf            1.6._Cens_ponedores.xlsx 1.6 Cens ponedores.xlsx

1.7. Cens de CONILLS

              1.7._Cens_conills.pdf 1.7 Cens conills.pdf                  1.7._Cens_conills.xlsx 1.7 Cens conills.xlsx

1.8. Cens d'APICULTURA   

              1.8._Cens_abelles.pdf 1.8 Cens abelles.pdf                 1.8._Cens_abelles.xlsx1.8 Cens abelles.xlsx

2. Producció de CARN

2.1. Ramat BOVÍ 

              2.1._Sacrifici_bovi.pdf 2.1 Sacrifici boví.pdf                2.1._Sacrifici_bovi.xlsx 2.1 Sacrifici boví.xlsx

2.2. Ramat OVÍ         

              2.2._Sacrifici_ovi.pdf 2.2 Sacrifici oví.pdf                  2.2._Sacrifici_ovi.xlsx 2.2 Sacrifici oví.xlsx

2.3. Ramat CAPRÍ       

              2.3._Sacrifici_capri.pdf 2.3 Sacrifici caprí.pdf               2.3._Sacrifici_capri.xlsx 2.3 Sacrifici caprí.xlsx

2.4. Ramat PORCÍ   

              2.4._Sacrifici_porci.pdf 2.4 Sacrifici porcí.pdf               2.4._Sacrifici_porci.xlsx 2.4 Sacrifici porcí.xlsx

2.5. Ramat EQUÍ             

              2.5._Sacrifici_equi.pdf 2.5 Sacrifici equí.pdf                2.5._Sacrifici_equi.xlsx 2.5 Sacrifici equí.xlsx

2.6. AUS     

              2.6._Sacrifici_aus.pdf 2.6 Sacrifici aus.pdf                  2.6._Sacrifici_aus.xlsx 2.6 Sacrifici aus.xlsx

2.7. CONILLS       

              2.7._Sacrifici_conills.pdf 2.7 Sacrifici conills.pdf             2.7._Sacrifici_conills.xlsx 2.7 Sacrifici conills.xlsx

3. Altres produccions RAMADERES

3.1. Producció de LLET     

              3.1._Produccio_llet.pdf 3.1 Producció llet.pdf              3.1._Produccio_llet.xlsx 3.1 Producció llet.xlsx

3.2. Producció d'OUS   

              3.2._Produccio_ous.pdf 3.2 Producció ous.pdf              3.2._Produccio_ous.xlsx 3.2 Producció ous.xlsx

3.3. Producció de MEL i CERA     

              3.3._Produccio_mel_i_cera.pdf 3.3 Producció mel i cera.pdf    3.3._Produccio_mel_i_cera.xlsx 3.3 Producció mel i cera.xlsx