Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Efecte de l’entorn en la composició de la mel de Mallorca: Justificació de l’elevada conductivitat

 

Introducció

Com a conseqüència dels resultats de l’estudi Caracterització de la mel de Mallorca i vincle amb el medi, s’ha adquirit un profund coneixement de les mels de Mallorca, ja que s’han identificat els diferents tipus de mels produïts a Mallorca a l’any 2021 en funció de les seves característiques, temporada de recol·lecció i condicions i mètodes de producció.

Així mateix, s’ha aprofundit en la caracterització del producte i la selecció de paràmetres que puguin donar lloc a una diferenciació amb relació amb els de la seva mateixa naturalesa. La conductivitat elèctrica es relaciona amb l’origen botànic i amb l’entorn. La determinació del contingut en minerals, al ser Mallorca una illa de terres bastanta calcàries, permetria valorar l’efecte de l’entorn en la composició de la mel i, si és possible, trobar la justificació a l’alta conductivitat de la mel de garrover de Mallorca.

Objectiu

Determinar el contingut de minerals per poder avalar els resultats d’alta conductivitat de la mel de garrover de Mallorca.

Resultats

Les mels de Mallorca presenten valors de conductivitat elevats. S’ha descartat la relació d’aquests valors amb la salinitat del medi per la distància propera a la mar ja que no s’ha detectat relació entre la salinitat (contingut en clorurs) i la conductivitat elèctrica, i tampoc una correlació important entre el contingut en sodi de les mostres i la seva conductivitat elèctrica.

Les mels de garrover de Mallorca presenten elevats continguts en elements minerals majoritaris (Ca, K i Mg). Aquests valors estan molt correlacionats (coeficient de determinació superior a 0.82) amb els continguts per a la conductivitat elèctrica de les mostres, pel que es pot afirmar que l’elevada conductivitat està relacionada amb l’origen botànic i amb l’entorn dels sòls calcaris.

Podeu trobar l'informe complet aquí: Efecte de l'entorn en la composició de la mel de Mallorca PDF