Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANISMES

El Laboratori de Sanitat Animal de l'IRFAP està integrat dins la xarxa nacional de laboratoris oficials de sanitat animal i es coordina amb els altres laboratoris oficials de la resta de comunitats autònomes, especialment amb els laboratoris de referència nacional de sanitat animal.

www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/laboratorios

 

A continuació s’exposen els laboratoris nacionals de referència:

LABORATORI CENTRAL DE VETERINÀRIA (LCV) d’Algete (Madrid)
LABORATORI CENTRAL DE VETERINÀRIA (LCV) de Santa Fe (Granada)

 

Col·laboració amb els laboratoris nacionals de referència (LCV):

a) Participació en assaigs d’intercomparació organitzats pels LCV, sobre assaigs de detecció de malalties objecte de programes oficials de lluita, control i eradicació.

b) Comunicació d’informació de lots d’equips comercials de diagnòstic verificats pels LCV per al seu ús.

c) Suport tècnic i científic referent a tècniques diagnòstiques i qualitat de les anàlisis.

d) Subministrament de controls de qualitat de tests relacionats amb campanyes o programes oficials.

e) Confirmació de mostres animals testats com a positius o sospitosos.

f) Reunions de coordinació a escala nacional.