Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Anàlisi qualitatiu de polpa de garrova i de la goma de garroví de diferents varietats de garrova

Introducció

Des de les memòries de Rullan & Estelrich, (1882), una obra en la que es descriu de manera delicada i majestuosa al garrover i les seves varietats, fins als més recents estudis de Brassesco et al. (2021), Ceratonia siliqua L. ha guanyat popularitat no sols pel seu impuls econòmic obtingut de la goma de garroví, sinó també per les seves interessants propietats nutricionals del seu coproducte, la polpa de garrova. Del garrover, cal també destacar-ne la seva rusticitat, que el fa especialment interessant: està adaptat a les regions semiàrides mediterrànies, amb baixes necessitats hídriques i de maneig; no apareix com a planta hoste de Xylella fastidiosa i presenta un gran valor ecològic com a embornal de carboni, refugi de fauna útil, mitigador de l'erosió del sòl. Aquest projecte sorgeix d’un dels compromisos del Pla estratègic de Fruits secs, aprovat el 19 de març de 2021, en el que l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, desenvolupa les actuacions en matèria de la recerca i l’experimentació. En concret, la mesura definida en el punt A5. Anàlisi qualitatiu de polpa de garrova i goma de garroví de diferents varietats de garrova.

Objectiu

El present treball té com a objectiu la caracterització fisicoquímica, antioxidant i tecnològica de la garrova de vint-i-tres cultivars de Ceratonia siliqua L. del Banc de Germoplasma de Son Real (Santa Margalida, Mallorca) durant la campanya de 2022. Per a aconseguir aquest plantejament, s'ha avaluat l'efecte de la varietat sobre les característiques fisicoquímiques, nutricionals i antioxidants de la polpa de la garrova. Així mateix, pretén analitzar el contingut en goma de garroví per cada varietat estudiada, juntament amb l’anàlisi de l'efecte varietal sobre les característiques fisicoquímiques i tecnològiques de la goma de garroví.

Resultats

En aquest projecte, s'ha observat un important efecte de la varietat (p<0,05), d'una banda, sobre les característiques fisicoquímiques, nutricionals i antioxidants de la polpa de la garrova, i per un altre, sobre el rendiment de garroví, el contingut en goma i les seves característiques fisicoquímiques i tecnològiques. La polpa de garrova presenta característiques fisicoquímiques i antioxidants adequades per a l'alimentació humana, ja que la composició nutricional de les cultivars es caracteritza per ser una interessant font de sucres (en destaquen les varietats Fina i Bauçana), fibra dietètica (Negrill) i baixa en greixos. La composició lipídica està constituïda majoritàriament per àcids grassos insaturats, el que fa més interessant des del punta de vista qualitatiu i saludable. També, mostra un potencial interès com a ingredient funcional en la indústria alimentària, per la seva riquesa en polifenols totals i en tanins, en aquest sentit, en destaquen les varietats Bugadera i Granja, que exhibeixen una major capacitat antioxidant. Excepte Bajoca, la resta de cultivars tenen continguts en goma majors al 48%, sent Negrilla, Sa Llebre, Granja, Rossa i H2-12 les que presentaren rendiments més alts (>52%). En relació amb l'ús de la goma com a agent espessidor i gelificant natural (E-410), les varietals que van presentar millors les propietats tecnològiques (en concret, viscositat) van ser Rossa, De la Mel i Negrilla.

Podeu trobar l'informe complet aquí:Informe_Farina_i_Goma_Garrover_2023.pdf Informe farina i goma de garrover 2023