Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS PER AL CURS 2021-22

(actualitzat 24/9/2021)

  FAQ - curs 2021-22 1r cicle d’educació infantil

Planificació anual d'un centre educatiu 03: llistat de tasques per a la coordinació

 

Infografia de la planificació anual

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 76, de 8 de juny)

 

Podeu descarregar tots els annexos i apèndixos, així com la versió consolidada de la Resolució al següent enllaç

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2021-2022

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2021-2022 (signat)

PDF Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil

ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2021-2022

Editor de Text _Plantilla orientativa Pla de contingència 1r cicle Infantil curs 21-22

Reunió informativa conjunta de l'IEPI i la Conselleria de Salut (Presentació Cata Nuñez)

2021_06_22_REUNIONS INFORMATIVES INSTRUCCIONS CENTRES.pptx2021_06_22_REUNIONS INFORMATIVES INSTRUCCIONS CENTRES.pptx

Pàgina Web Recursos elaborats per el grup de recerca GAEB-UIB (Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar)

 Cartelleria Centres Covid19

Per més informació: institutprimerainfancia@gmail.com