Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ pel 1r cicle d'Educació Infantil

curs 2022-2023

pels EI i CEI de la Xarxa complementària

(actualitzat 26/2/2022)

La informació continguda en aquest microsite es mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal, per una versió oficial i autèntica consulti la normativa publicada en el BOIB.